O nas Program Nauczyciele Dla rodziców Jadłospis Galeria Kontakt
Integracja Wczesne wspomaganie Specjaliści Grupy

Aktualności

29.10.2019

HYMN

W dniu 8 listopada o godzinie 11.11 w naszym przedszolu podobnie jak w innych placówkach oświatowych w całej Polsce zostanie...

czytaj więcej»

29.10.2019

NOWY NUMER KONTA

Uprzejmie informujemy, że od 1.11.2019 roku ulegnie zmianie numer konta przedszkola.

Nowy numer:

Bank Sp&oacut...

czytaj więcej»

Archiwum aktualności

Wczesne wspomaganie

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka z dysfunkcjami. Okres oddziaływań obejmuje okres od czasu wykrycia dysfunkcji do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Pomoc i wsparcie udzielone jest również rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Wspomaganie rozwoju dziecka powinno być podjęte jak najwcześniej, Jego istotą jest dostarczenie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawieniu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter  kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno dziecku, jak i członkom jego rodziny, dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w naszym przedszkolu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zorganizowane jest w naszym przedszkolu od 01.01.2016 roku. W bieżącym roku szkolnym objętych jest nim 17 dzieci. Z dziećmi i ich rodzicami pracują specjaliści zatrudnieniu w naszym przedszkolu. Zajęcia odbywają się kilka razy w tygodniu. Każde zakwalifikowane dziecko objęte jest terapią od 4 do 8 godzin w miesiącu. Terapia prowadzona jest w zaadoptowanych na ten cel dodatkowych pomieszczeniach, wyposażone są w nowoczesny sprzęt oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa, terapeuty ruchowego, pedagogów ze specjalnością oligofrenopedagogiki.

Galeria