O nas Program Nauczyciele Dla rodziców Jadłospis Galeria Kontakt
Integracja Wczesne wspomaganie Specjaliści Grupy

Aktualności

21.01.2020

Rekrutacja 2020/2021

Informujemy, że w naszym przedszkolu rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy!...

czytaj więcej»

07.01.2020

Bal przebierańców

Bal przebierańców w naszym przedszkolu odbędzie sę w dniu 14.02.2020r. w godzinanch przedpołudniowych. Bal będzie prowadz...

czytaj więcej»

Archiwum aktualności

Integracja

Integracja w Niepublicznym Przedszkolu
im. Jasia i Małgosi 
w Cieszynie 

„Powszechne rozumienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych  z pełnosprawnymi zakłada możliwe i pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa, we wszystkich jego okresach i obszarach” /A.Maciarz, R.Kosecki/

Integracja w pedagogice oznacza szansę wspólnego przebywania, zabawy, uczenia się i wychowania dla wszystkich dzieci.

Celem integracji jest „ … dać szansę różnym dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, nawzajem dostosować i uczyć się oraz stworzyć jedną grupę. Integracja nie jest jednostronnym procesem,
w którym dzieci niepełnosprawne zostaną włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie
z powstającymi trudnościami.

W naszym Przedszkolu  prowadzone są  grupy integracyjne, w których bawią się wspólnie dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych
z pozostałymi dziećmi. Obecnie na terenie przedszkola opiekujemy się
8 dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Do pracy z dziećmi z orzeczeniami, ale i dla pozostałych dzieci, zatrudnieni są specjaliści. Dzieci mają możliwość pracy z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą ruchowym. Dodatkowo w grupach pracują nauczycielki wspomagające posiadające odpowiednie specjalistyczne wykształcenie. Od stycznia 2016 roku uruchamiamy w naszym przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
W ramach tych zajęć będzie prowadzona między innymi terapia Integracji Sensorycznej.

W przedszkolu posiadamy gabinet do zajęć i terapii indywidualnej, wyposażony w  odpowiednie pomoce. Rodzice mogą liczyć na pomoc
i wsparcie ze strony personelu. Mogą korzystać z konsultacji
ze specjalistami .

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Cieszynie. Pracownicy Poradni obserwują dzieci również
na terenie przedszkola przeprowadzają badania i wydają opinie.

Galeria